• Szkolenia za nami.

   

   

  W dniach 15,20,22 listopada 2018 odbyły się szkolenia przed naborami wniosków z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej, Rozwijania Działalności Gospodarczej, Projektów Grantowych, Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zachęcamy do składania wniosków.

  Ponadto składamy podziękowania Burmistrzowi Gminy Stęszew – Włodzimierzowi Pinczakowi, Wójtowi Gminy Dopiewo – Adrianowi Napierale oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku za nieodpłatne udostępnienie sal na cele szkoleniowe oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

  Prezentacja: prezentacja 2018

                                                                                                        Zarząd i pracownicy Biura LGD „Źródło”

  UWAGA!!! KONKURS FOTOGRAFICZNY.

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” zaprasza uczniów klas VII, VIII i ostatnich klas gimnazjów szkół w gminach: Buk, Stęszew, Dopiewo do udziału w konkursie fotograficznym pt. „100-lecie Niepodległej Polski i Powstania Wielkopolskiego w mojej małej ojczyźnie”.

  Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

  Regulamin: OGŁOSZENIE O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

   

  Ogłoszenie nr 15/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie: RDG

  Wskaźniki: RDG


  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017


  Biznesplan: BP_I_3z.

  Instrukcja wypełniania BP: IPbiznesplan_3z…z

  Tabele pomocnicze: tabele pomocnicze


  Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa:    Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

  Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa:   Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa


  Dokumenty dotyczące zaliczki:

  Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Wniosek_o_zaliczke_ (1)

  Wzor_gwarancji_zaliczkowej (1)

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  WAŻNE!!!    Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa RDG – do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją Rozwijanie działalności gospodarczej

  Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.

  Ogłoszenie nr 14/2018 – Podejmowanie działalności gospodraczej

   

  Ogłoszenie: PDG

  Wskaźniki: PGD

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek: WoPP_19.2_P_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017

  Biznesplan: BP_P_3z.

  Instrukcja wypełniania biznesplanu: IPbiznesplan_3z.,,

  Tabele pomocnicze: BP_premie_3z….

  Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

   Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym)

  WAŻNE!!! Dokumenty dotyczące oceny wniosku:

  Informacja dodatkowa PDG– do wypełnienia

  Kryteria wyboru projektów z zasadami oceny i punktacją

  Ogłoszenie zamieszczono: 9.11.2018 r.

  Nabór wniosków nr 13/2018 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  OGŁOSZENIE: ZDL

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych ZDL

  Kryteria oceny operacji: kryteria oceny

  Wniosek: WoPP_19.2_I_3z.

  Instrukcja wypełniania wniosku: IW-1_19.2_I_3z.

  Informacja o podmiocie: WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Formularz informacji – de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  Data zamieszczenia informacji 9.11.2018 r.

  WordPress Video Lightbox