• W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu wprowadzenie zmian dotyczących pozostawiania wniosków o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia i przywracania terminów, określonych w przepisach art. 67b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, na stronie internetowej ARiMR oraz UMWW zostały zamieszczone stosowne komunikaty.

    Linki do komunikatów: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html;

    http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2021/03/10/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow-prow-2014-2020/.