• Prośba o wypełnienie ankiety

  Nasze stowarzyszenie prowadzi badanie ankietowe dotyczące poziomu satysfakcji mieszkańców z obszaru gmin Buk, Dopiewo i Stęszew.

  Państwa udział w ankiecie pozwoli nam na ocenę prawidłowości realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego i pomoże wstępnie określić kierunki na przyszłość. Odpowiedzi, których Państwo udzielą są poufne.

  Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili i wypełnienie poniższej ankiety.

  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cadaea2f&&b=a2e44c99c&&c=fc6d282f

   

  Dziękujemy 🙂

  Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Źródło”

  Konkurs: „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje Konkurs dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych pn. „Strona internetowa przewodnikiem po agroturystyce w Wielkopolsce”
  Stanowi on kontynuację odbywającego się od 2007 roku „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce” w nieco innej formie. Tym razem ocenie będą podlegać strony internetowe agroturystyk.

  Niezbędne dokumenty należy składać do dnia 30.09.2021r.

  Więcej szczegółów w załącznikach:

  Regulamin Konkursu Agroturystyka ost

  Oświadczenie Uczestnika Konkursu

  Klauzula Informacyjna

  Formularz Zgłoszeniowy

   

  Zakończenie naboru

  Dnia 19 sierpnia 2021 roku, o godzinie 14.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na poddziałania Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego oraz Budowa i Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

  Na Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego wpłynęły dwa wnioski na łączna kwotę 134 940,37 zł, a na niekomercyjną infrastrukturę jeden wniosek na kwotę: 79 645,00 zł.