• Zakończenie naboru

  Dnia 19 sierpnia 2021 roku, o godzinie 14.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na poddziałania Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego oraz Budowa i Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury.

  Na Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego wpłynęły dwa wnioski na łączna kwotę 134 940,37 zł, a na niekomercyjną infrastrukturę jeden wniosek na kwotę: 79 645,00 zł.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2021 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  OGŁOSZENIE 6/2021/G – EKOLOGIA – TO WAŻNE!

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 6 Granty

  Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Procedura: Procedura granty 2020

  Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność