• OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2021 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych NI

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2021 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

  Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o naborze

  Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych

  Kryteria  wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o przyznanie pomocy: WoPP_19.2_I_3z.

  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących:  WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.

  Instrukcja do wniosku: IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017

  Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków: WskazowkiDoFormularzyWnioskowXLSX

  Klauzule RODO 19.2: RODO_klauzule_19.2-3

  Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis: 6-Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014-5

  Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

   

  OGŁOSZENIE 6/2021/G – EKOLOGIA – TO WAŻNE!

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 6 Granty

  Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Procedura: Procedura granty 2020

  Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

   

  OGŁOSZENIE 7/2021/G – DLA NAS I NASZYCH PODOPIECZNYCH

  Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie- 7 Granty

  Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik-nr-1-do-Wytycznych-PG

  Procedura: Procedura granty 2020

  Załącznik do Procedury: Zał-nr-10-do-Procedury-projektów-grantowych_weksel-1

  Kryteria wyboru: Kryteria wyboru

  Wniosek o powierzenia grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

  Informacja dodatkowa: Informacja dodatkowa

  Umowa o powierzenie grantu: Umowa o powierzenie grantu

  Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

  Wyniki naborów 20/2020 i 21/2020

  20/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: PDG – wnioski zgodne z LSR

  Lista wniosków wybranych do finansowania: PDG – lista wniosków wybranych

   

  Aktualizacja 07.12.2020

  Lista wniosków złożonych, zgodnych z LSR – pełna lista

  Lista wniosków wybranych – pełna lista

   

  21/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: RDG – wnioski zgodne z LSR

  Lista wniosków wybranych do finansowania: RDG – lista wniosków wybranych

   

  Aktualizacja 17.12.2020

  lista wniosków zgodnych z LSR

  lista wniosków wybranych do finansowania – RDG

   

  Protokół posiedzenia Rady: Protokół z dnia 16.10.2020r.

  sprostowanie do protokołu Rady