• Przyjmowanie wniosków Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo.

  Od poniedziałku 21 września zaczynamy przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.

  W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo wnioski będą przyjmowane w holu Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Wejście do Urzędu Miasta i Gminy Buk od ul Ratuszowej.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

  Szanowni Państwo.

  Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

  Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

  Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

  Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

  Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

  Statut: statut

  Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

  (zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)