Dokumenty na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Źródło”

Szanowni Państwo.

Prezes Zarządu zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. szczegółowe informacje zawarte są w poniższych dokumentach.

Zaproszenie na Zebranie: zaproszenie

Udzielenie absolutorium: Uchwała absolutorium

Odwołanie członka Rady: uchwała odwołanie członka Rady

Powołanie nowego członka Rady: uchwała powołania członka Rady

Statut: statut

Uchwała ws. zmiany statutu: Uchwała zmiana Statutu

(zmiany w statucie dotyczą §18 ust. 8 i zostały naniesione kolorem czerwonym)