Listy wniosków po naborach: 12/2018, 13/2018,14/2018 i 15/2018

Listy wniosków złożonych w naborach zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR):

Dla naboru 12/2018 NI – NI

Dla naboru 13/2018 ZDL – ZDL

Dla naboru 14/2018 PDG – PDG

Dla naboru 15/2018 – RDG – RDG

 

Listy wniosków wybranych do finansowania zostaną opublikowane w dniu 18 grudnia 2018 r.