Nabór nr 5/2018/G Ekologia – to ważne!

1. Ogłoszenie o naborze: ogłoszenie-5 Granty

2. Załącznik do ogłoszenia (obowiązkowe wskaźniki): załacznik nr 1 do Wytycznych PG

3. Procedura: Procedura 21.06.2018 akc UMWW

4. Załącznik do procedury: Zał nr 10 do Procedury projektów grantowych_weksel

5. Kryteria wyboru: kryteria wyboru

6. Wniosek o powierzenie grantu: Wniosek o Powierzenie Grantów

7. Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa

8. Umowa na powierzenie projektu grantowego: Umowa Granty

9. Wniosek o płatność: Wniosek o płatność

Informację zamieszczono: 9.11.2018 r.