Odbyło się posiedzenie Rady i Komisji Nadzorującej.

2 września 2016 o godzinie 8.00 w siedzibie Biura odbyło się posiedzenie Rady i Komisji Nadzorującej.
Oba organy stowarzyszenia podjęły uchwały o wyborze przewodniczących.
Przewodniczącym Rady został wybrany pan Paweł Mazankiewicz reprezentujący gminę Buk i sektor publiczny, a wiceprzewodniczącą została pani Joanna Napierała z gminy Dopiewo i sektora publicznego. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Funkcja przewodniczącego Komisji Nadzorującej przypadła panu Stanisławowi Filipiakowi z gminy Buk, natomiast sekretarzem Komisji został pan Adrian Napierała reprezentujący Dopiewo.
Następnie oba organy zostały przeszkolone z podstaw prawnych RLKS, budżetu, harmonogramu naborów, celów, przedsięwzięć, działań i wskaźników zawartych w Strategii oraz z procedur wyboru projektów z działań 19.2 w zakresie: promocji i infrastruktury oraz rozwoju przedsiębiorczości.
Sylwia Świdzińska-Jachna