Konsultacja zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego

Informujemy, że Lokalna Grupy Działania „Źródło” rozpoczęła procedurę aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR).

Zmiana obejmuje:

  1. Dostosowanie procedury wyboru wniosków do Wytycznych nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  2. Wprowadzenie procedury umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń Rady stowarzyszenia w sposób zdalny.
  3. Przewalutowanie budżetu,
  4. Wprowadzenie zmian w zakresie liczby oraz sposobu realizacji wskaźników zawartych w Strategii.

Wszystkie zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

LSR – projekt

Procedura granty 2020

Uwagi i opinie do wprowadzonych zmian można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres: lgdzrodlo@o2.pl
  • lub w formie papierowej do biura LGD na adres: ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  (o terminowości decyduje data wpływu uwag do Biura LGD)

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Opublikowano: 15.01.2021 (MK)