Zakończenie projektu współpracy.

16 czerwca 2018 roku odbyła się ostatnia część projektu współpracy pod tytułem „Poznajemy naszego sąsiada”. Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo-finansowym zawartym w  umowie o przyznaniu pomocy Nr 00005-6936-UM1520005/17 z dnia 21.09.2017 roku. Stronami współpracy są: Lokalna Grupa Działania KOLD, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania „Źródło”.

Czwarta część projektu pod nazwą „Czy znasz swój region?” odbyła się w Buku. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji pana Pawła Mordala – Sekretarza Generalnego PTTK na temat ziem regionu Wielkopolski. Następnie podsumowano całokszałt projektu.

Seminarium uświetnił zespół kameralny „Amici Canti”.

Prelekcja autorstwa Pawła Mordala: Czy znasz swoj region- Buk 2018(1)

Podsumowanie projektu: Prezentacja – BUK