Efekty realizacji LSR – part 1

Już niebawem przystąpimy do opracowania nowej strategii rozwoju dla gmin Buk, Dopiewo, Stęszew i… Komorniki. Obszar naszego LGD w nowej perspektywie ulegnie zwiększeniu, a co za tym idzie budżet przeznaczony dla mieszkańców, przedsiębiorców czy instytucji będzie większy. Zanim jednak staną przed nami nowe wyzwania, zanim zaprosimy Państwa na konsultacje społeczne (a to już niedługo!) chcielibyśmy przedstawić efekty realizacji Strategii. Na naszej stronie oraz na profilu będziemy publikować co zostało zrobione za pośrednictwem naszych funduszy. Przedstawimy naszych wnioskodawców, pokażemy jakie inwestycje wykonały gminy i będziemy przypominać, że środki z PROW mogą zmienić naszą okolicę.

Tymczasem podsumowując: LGD funkcjonuje od 2009 i realizuje drugą perspektywę PROW, przez te lata rozdysponowaliśmy ponad 10 mln. złotych na obszar gmin Buk, Dopiewo i Stęszew . W ramach celu ogólnego: Poprawa atrakcyjności terenów oraz aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Źródło” dofinansowaliśmy m. in. miejsca aktywnego wypoczynku, ścieżki edukacyjne, doposażenie placów zabaw. Dzięki środkom z LGD przedsiębiorcy mogli pozyskać środki na doposażenie firmy, a osoby, które chciały złożyć własną działalność otrzymały dotacje w wysokości 50 000 zł.

A na zdjęciu wiata biesiadna nad Jeziorem Niepruszewskim zrealizowana z udziałem środków z naszego LGD przez Miasto i Gminę Buk.