• Wyniki naborów 20/2020 i 21/2020

  20/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: PDG – wnioski zgodne z LSR

  Lista wniosków wybranych do finansowania: PDG – lista wniosków wybranych

   

  21/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej:

  Lista wniosków zgodnych z LSR: RDG – wnioski zgodne z LSR

  Lista wniosków wybranych do finansowania: RDG – lista wniosków wybranych

   

  Protokół posiedzenia Rady: Protokół z dnia 16.10.2020r.

  Nabór wniosków zamknięty.

  5 października 2020, punktualnie o godzinie 14.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Wpłynęło 20 wniosków. Obecnie pracownicy biura przygotowują wnioski do oceny przez Radę stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się jeszcze w październiku, zaraz po nim zostaną Państwo poinformowani o wynikach oceny.

   

  Przyjmowanie wniosków Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

  Szanowni Państwo.

  Od poniedziałku 21 września zaczynamy przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej.

  W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo wnioski będą przyjmowane w holu Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Wejście do Urzędu Miasta i Gminy Buk od ul Ratuszowej.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Numer producenta

  Szanowni Państwo,

  przed złożeniem wniosku na działania PROW 2014-2020, czyli na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 należy wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 36 z wnioskiem o wpisanie do ewidencji producentów.

  Formularze wniosków oraz instrukcje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html