• Nowe informacje dla beneficjentów w związku ze stanem epidemii w Polsce.

  Przekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze odpowiedziami dotyczącymi zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce.

  Informacja dotyczy między innymi:
  – terminu realizacji operacji,
  – podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  – wykonywania działalności gospodarczej,
  – osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży,
  – utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
  – poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

  Szczegóły w linku poniżej:

  pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań.

  Zmiany dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

  Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

  Więcej szczegółów:

  na stronie ARiMR: http://https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html

  oraz na stronie UMWW.

  Praca zdalna LGD

  Szanowni Państwo.
  Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Biuro LGD „Źródło” od dnia 13.03.2020 przechodzi na pracę zdalną.
  Pracownicy obsługują pocztę elektroniczną lgdzrodlo@o2.pl, oraz są dostępni pod numerem  735 043 432 w godzinach pracy.
  Spotkania z pracownikami, w sprawach pilnych, są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  M.K.