OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 31/2023 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit środków: 62 497,65 EUR

Termin: 07.08.2023-22.08.2023

 

Ogłoszenie o naborze wniosków: ogłoszenie nr 31 (PDG)

Wskaźniki: Załącznik nr 1 do Wytycznych PDG (1)

Kryteria oceny wniosków: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadmi-oceny-i-punktacją

 

Formularz wnioskuWoPP_19_2_P_5z_Premia

Instrukcja do wniosku: IW-WoPP-19.2-PREMIA_5_z-1

Biznesplan: BP_P_5_z-PREMIA(3)

Tabele pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu:  BP_19_2_P_5z_TabFinans(2)

Instrukcja Biznesplan:  INSTRUKCJA-BIZNESPLAN_PREMIA-5_z

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-PDG1(1)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz-1

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz-2-1(1)

Wnioski dostępne również na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Opublikował: M.K. (24.07.2023)