OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 30/2023 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze wniosków na Rozwijanie  działalności gospodarczej

Limit środków: 50 060,90 EUR

Termin: 07.08.2023-22.08.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków: Ogłoszenie nr 30

Wskaźniki: Załącznik-nr-1-do-Wytycznych-RDG

Kryteria oceny: Kryteria-wyboru-projektów-z-zasadami-oceny-i-punktacją-Rozwijanie-działalności-gospodraczej

 

Wniosek :WoPP_19_2_I_5_z_INNE-z-RODO

Instrukcja wypełniania wniosku: INNE-WŁASNE-instrukcja-5_z

Inne-załącznik-do-instrukcji-nr-2-NN_5_z

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących: Dodatkowe_arkusze

Biznesplan: BP_19_2_I_5_z(1)

Tabele pomocnicze: BP_19_2_IW_P_5z_TabFinans(1)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu: INSTRUKCJA-BIZNESPLAN_-INNE-5_z

Informacja dodatkowa: Informacja-dodatkowa-RDG

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa: Oświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa(3)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa: ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831

Dokumenty dotyczące zaliczki:

Wniosek o zaliczkę: Kopia-Wniosek-o-zaliczkę_19-003-1

Instrukcja do wniosku o zaliczkę: Instrukcja_wypełniania_-wniosku-o-zaliczkę_19-003

Wzór gwarancji zaliczkowej: Wzor_gwarancji_zaliczkowej

Rejestr Upoważnionych Gwarantów: https://www.arimr.gov.pl/bip/rejestr-upowaznionych-gwarantow.html

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: Formularz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorca wykonujący usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym): Formularz 2

 

Opublikowano:24.07.2023r.
M.K.

Link do wniosków na stronie gov.pl: 

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3