Wyniki naborów wniosków nr 30/2023, 31/2023 oraz 32/2023

Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwijanie działalności gospodarczej:

Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR RDG

Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane RDG

 

Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Założenie działalności gospodarczej:

Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR PDG

Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane PDG

 

Wyniki naboru wniosków na poddziałanie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Lista wniosków złożonych w naborze zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR: zgodne z LSR NI

Lista wniosków wybranych do finansowania: wybrane NI

 

Protokół z posiedzenia Rady

protokół z poseidzenia Rady 27.09.2023

 

Opublikowano: 28.09.2023 (M.K.)