Ostatni nabór LGD

22 sierpnia 2023 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ostatnim naborze w perspektywie finansowej 2014-2020. Dotychczas realizowaliśmy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze gmin Buk, Dopiewo i Stęszew, w ramach którego można było pozyskać środki na takie działania, jak:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  3. Rozwijanie działalności gospodarczej
  4. Założenie działalności gospodarczej.

 

Dzięki środkom pozyskanym z LGD przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych zrealizowano 80 projektów za ponad 6 mln zł.  Wśród nich były te realizowane przez samorządy, jak: wiata nad jeziorem w Niepruszewie, boisko w Trzebawiu, zagospodarowanie plaży w Zborowie oraz liczne place zabaw, miejsca aktywnego wypoczynku, czy ścieżki edukacyjne. Ponad połowa budżetu będąca w dyspozycji lokalnej grupy działania została przeznaczona dla mieszkańców na zakładanie firm oraz rozwijanie już istniejących przedsiębiorstw. Dzięki środkom z LGD zrealizowano 50 projektów w tym zakresie.

W czerwcu 2023 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego został złożony wniosek na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki i Stęszew. Strategia została zbudowana przez biuro LGD, przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu samorządów, mieszkańców, oraz organizacji pozarządowych. W nowym budżecie będziemy mieli do dyspozycji ponad 4 mln EUR., tym razem środki pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W strategii przewidziano takie działania, jak: inwestycje w przestrzeń publiczną, działania z zakresu edukacji i wolnego czasu, wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie organizacji zajęć dodatkowych czy zadbanie o dziedzictwo lokalne i zieloną infrastrukturę. 1 mln euro został przeznaczony na rozwijanie i zakładanie nowych działalności gospodarczych. Wydatkowanie środków z nowego budżetu zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.