Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 02.06.2022 o godzinie 18.00Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej 19.

Poniżej zamieszczono wersję roboczą Statutu Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło”, która będzie uchwalana podczas spotkania.

Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym i dotyczą:

§5 – dodano zapis „i Komorniki”,

§7 – dodano zapis „i Komorniki”,

§10 – poprawiono błąd pisarski,

§18 – zmieniono zapis w ust. 1 z Zarząd składa się z 7 osób na Zarząd składa się z od 7 do 9 osób

§20 – zmieniono zapis w ust. 1 z Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób na Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 4 osób,

§21 zmieniono zapis w ust. 2 z Rada składa się z 9 osób na Rada składa się z od 9 do 12 osób,

§22 zmieniono zapis w ust. 1 z Komisja Nadzorująca składa się z 3 osób na Komisja Nadzorująca składa się z od 3 do 4 osób.

Uwagi lub zastrzeżenia do zaproponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia można wnieść osobiście lub na adres e-mail do Zarządu za pośrednictwem Biura LGD w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

zaproszenie WZC

statut – propozycja zmian

Uchwała absolutorium

uchwała powołania członka KR

Uchwała Walne Zebranie zmiana Stautu